ABOUT

Being asked about the special meaning behind the word “Xéo Xọ”, we can hardly explain because in Vietnamese, it originally has no meaning at all.

It is you who come up with your own definition by the way you wear and feel Xéo Xọ. It is up to you to interpret and create your own concept; we only provide the raw materials.

Nhiều người nghĩ Xéo Xọ là một từ gì đó mang ý nghĩa đặc biệt, thực ra trong Tiếng Việt, đó vốn là từ không có nghĩa. Chị mặc Xéo Xọ, hiểu Xéo Xọ như thế nào thì chính là ý nghĩa như vậy, hãy giữ suy nghĩ và định nghĩa đó cho mình ạ.

Our Story

It was such aspontaneous idea! We, Hương and Hằng, came up with it on an ordinary day. We were walking around the streets of Hanoi thinking what we should do. Simply, we wanted others to have well-made and well-designed clothes to wear. Thus we decided to design clothes and Xéo Xọ was born!

Not following any trend, we just want to provide comfy and be-yourself pieces of clothing. With the hope for young women to augment their femininity, confidence and self-love, our designs are mostly made from delicate and loose materials. We hope you will always have good feeling and feel intimate in our clothes and continue to love us.

Câu Chuyện Xéo Xọ

Xéo Xọ thành lập ngẫu nhiên bởi Hương và Hằng, trong một ngày bình thường ở Hà Nội, chúng tôi đi bên nhau và nghĩ mình nên làm gì đó, suy nghĩ lúc ấy rất đơn giản, muốn làm quần áo, muốn ai cũng có đồ đẹp để mặc.

Chính vì thế, Xéo Xọ không theo xu hướng nào quá đặc biệt, chúng tôi chỉ muốn làm ra những chiếc váy áo mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và là chính mình hơn. Mang theo tâm niệm đó, các thiết kế của chúng tôi phần lớn được làm từ những chất liệu nhẹ nhàng, thoáng mát đủ để khiến bạn cảm thấy mình là con gái, mình thu hút và mình yêu bản thân, vậy thôi!

XEO XO STORIES