Thị Collection

A lot of you are wondering why our new collection is named THỊ, aren’t you?

In the old-time, Vietnamese women always had their middle name as Thị and this so-called tradition continues until now. In Sino-Vietnamese vocab, Thị mean woman so having this word in children’s names is simply to distinguish between boys and girls. Nowadays, some dislike it because they think it is a bit cheesy and belongs to the countryside culture. But to us, it represents a distinctive culture of the Vietnamese that is worth treasuring. We hope that we women are always proud of the names you’re given for it contains meaningful wishes and expectations of your parents.

Finally, after a few months aborning, we would love to introduce to you all our latest collection – THỊ. 4 signature designs of THỊ: Điệp, Xuân, Liên, Huệ are our way of elevating the beauty of Vietnamese women.

Có nhiều chị thắc mắc tại sao bộ sưu tập này của chúng em lại có tên là Thị phải không ạ?

Thời xưa, phụ nữ Việt Nam luôn có tên đệm là Thị và tục gọi này vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ. Trong từ vựng Hán Việt, Thị có nghĩa là phụ nữ nên việc có từ này trong tên trẻ em chỉ đơn giản là để phân biệt giữa con trai và con gái. Ngày nay, một số không thích vì cho rằng nó hơi sến và thuộc về văn hóa thôn quê. Nhưng với Xéo Xọ, nó thể hiện một nét văn hóa đặc trưng của người Việt Nam rất đáng trân trọng. Xéo Xọ hy vọng rằng những người phụ nữ chúng ta luôn tự hào về những cái tên bạn được đặt vì nó chứa đựng những mong muốn và kỳ vọng ý nghĩa của cha mẹ bạn.

Xéo Xọ mong muốn giới thiệu đến tất cả các chị bộ sưu tập mới nhất – THỊ với 4 mẫu thiết kế đặc trưng: Điệp, Xuân, Liên, Huệ là cách Xéo Xọ nâng tầm vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop