Mộng Sắc Duyên Collection

Each dream is not the same, one person’s big dream is ephemeral for another, this corner of the ceiling has so many dreams, what is the color of your dream? Our dream is simple, the dream of the colors of spring, of the opposite but strangely beautiful colors, the dream of flowers and grass, seemingly unable to be placed next to each other and then still standing together like us.

Mỗi giấc mộng trong mỗi người chẳng ai giống ai, mộng lớn của người này là phù du với người khác, góc trần lao này có biết bao giấc mộng, màu sắc giấc mộng của bạn là gì? Mộng của chúng tôi đơn giản thôi, mộng của sắc ngày xuân , của những mảng màu đối nhau nhưng đẹp đến kì lạ, mộng duyên của hình thái hoa cỏ, tưởng như chẳng thể đặt cạnh nhau và rồi vẫn đứng bên nhau được, giống như chúng ta vậy, mỗi người khác nhau lại đều có thể có duyên đi qua nhau.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop