Hạ Liên Collection

There are many lotus flowers in Vietnamese poetry, folk songs, and proverbs. Choosing lotus as the national flower is really worth for such a beautiful and noble flower. 
Ha Lien is simply, a summer lotus, the scent of lotus flowers every summer afternoon wafts into my mind, soothing the discomfort and sultry characteristic of regional climates, coming to summer without a single plug. There was a shortage of lotus pots in the house that summer. Doing this job, there is a lot of fun, if you like any flower, put it on the fabric, sew it into a skirt, one flower a year, every season is like a chef cooking his own dishes.

Chẳng phải tự nhiên mà hoa sen có rất nhiều trong thi ca, ca dao tục ngữ của Việt Nam, nói sen và chọn sen làm quốc hoa cũng chẳng uổng cho một loại hoa đẹp và thanh cao như vậy.
Hạ Liên đơn giản thôi, là sen mùa hạ, mùi hoa sen mỗi trưa hè thoang thoảng vào tận tâm trí, làm dịu mát đi cái khó chịu, oi bức đặc trưng của khí hậu vùng miền, đến mùa hè mà không cắm lấy một bình sen trong nhà cứ thấy hè năm đó thiếu lắm. Làm nghề này, có một cái rất vui, thích hoa nào thì cho hoa đó lên vải, may thành váy, mỗi năm một hoa, mùa nào thức nấy như đầu bếp tự xào xáo món ăn cho mình

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop